Výsledky vyhledávání v sekci Koně na dotaz sedla

Koně: Druhy sedel a jízdy

access_time03.duben 2020personSimona Chvátilová

Mezi americkým-westernovým sedlem a anglickým sedlem existuje rozdíl, stejně jako tomu je i u způsobu sedlání a vedení koně.Každý typ má své klady a zápory. Anglická sedla vznikla v Anglii v důsledku honební činnosti, ze které následně vznikl sport. Sedla jsou maximálně lehká, přizpůsobená sportovní činnosti.Dělíme je na sedla dostihová, skoková, drezůrní apod. K sedlu patří také uzdění a „řízení“ koně. Kůň se řídí dvěma rukama, přičemž logicky přitahujeme tu uzdu, na kterou stranu chceme právě jet. Jízda na anglickém sedle je náročnější než na westernovém, hlavně proto, že se jezdec udržuje v sedle pouze stiskem kolen a ruce používá pouze na řízení.Americké sedlání je pracovní, vyšlo z práce s dobytkem - např. značkování dobytka. Klasické americké westernové sedlo má vepředu držák, takzvanou hrušku. Sedlo je větší, pohodlnější, jezdec v něm snadno stráví i celodenní jízdu. Uzdění se zásadně liší od anglického. Kůň je veden pouze jednou rukou a směr jízdy mu udává tlak uzdy na krku tzn. že rukou pohybujeme do opačného směru než chceme jet. Jízda je bezpečnější i z toho důvodu, že volnou rukou se v případě nestability můžeme chytit za držák sedla.Anglická sedla jsou ale lehčí , proto jsou vhodná pro výcvik sedlání dětí.

folder_openPřiřazené štítky